MERCAT GUINEUETA
BARCELONA

PESCA SALADA
Premi sobre la foto per a obtenir més informació

ANXOVES/
ANCHOAS

ARENGADES /
ARENQUES

BACALLÀ /
BACALAO
CAVIAR /
CAVIAR
CONSERVES /
CONSERVAS
FUMATS /
AHUMADOS